Gölcük/KocaeliMerkez Mah., 19 Mayıs Cad. Adnan Menderes İş Merkezi, 41650

Sıkça Sorulan Sorular

Sizce evimin doğru satış/kira fiyatı nedir?

Evini satmak ya da kiralamak isteyenler için önemli olan bu sürecin olabildiğince hızlı ve kârlı olmasıdır. Bizde sektördeki deneyimlerimiz ve uzman kadromuzla fiyatlandırmada en doğru fiyatı bulup, doğru kişiler ile iletişime geçerek bu süreci en hızlı ve karlı şekilde tamamlıyoruz.

Evimin satışı/kiralaması ne kadar zaman alır?

Bu süreci en hızlı şekilde ilerleteceğimizden hiç şüpheniz olmasın. Sizler için buradayız.

Kredi için neyi nasıl yapmalıyım?

Satışlarımızda müşterimizin her türlü ihtiyacıyla yakından ilgileniyor ve tek işimiz o işmiş gibi hareket ediyoruz. Her türlü kredili işlemler için nereye ne kadar kredi çıkar nasıl kredi çekeceğim geri ödemesi nasıl olacak satışın yüzdelik oranda kaçı krediye uygun gibi sorularınızı yanıtlamamız için bizimle iletişime geçin. Sizin için buradayız.

Kiracımla/ev sahibimle problem yaşar mıyım?

Problem yaşanmaması için yönetmeliğe uygun şekilde iki tarafıda bilgilendirerek şeffaf bir köprü oluşturuyoruz. Kafanızda soru işareti kalmadan alım/satım, kiralama, takas gibi işlemlerinizi profesyonelce gerçekleştiriyoruz. Sizin için buradayız.

Benimle nasıl iletişim kuracaksınız?

Her müşterimiz; tek müşterimizdir. Müşteri odaklı firmamız ile müşterilerimizin iletişimi nasıl kurmak istediğini öğrenerek ilerliyoruz. İsterseniz aranacak, isterseniz mail alacak, isterseniz yüz yüze iletişim kuracaksınız. Sizin için buradayız.

Süresi sona ermeden kira sözleşmesinin feshi mümkün müdür?

Feshin haklı nedenleri varsa kiralayan feshi kabul etmek zorundadır. Haklı nedenler kanal proje hatası, binanın çok nemli olması veya ısınanamaması gibi evin içerisinde oturulmasını engelleyecek nedenler olarak özetlenebilir.

Ev alırken nelere dikkat etmeliyim?

Öncelikle alınacak olan konutun tapusunun olup olmadığına ve kat mülkiyetine geçilip geçilmediğine bakılır. Konutun ait olduğu bölgenin Tapu Sicil Müdürlüğü’nden alınacak olan konutun tapu kayıtlarında ipotek, haciz ya da kısıtlayıcı bir durum olup olmadığı kontrol edilir.Konutun ait olduğu ilçe/belde varsa büyükşehir belediyesinden alınacak olan konutun pafta, ada, parsel numaraları belirtilerek planlardaki durumu ve bölgenin jeolojik yapısı öğrenilir. Bilgiler tamamlanınca tapudan satış gerçekleşir. Noterden yapılan satışlar tapuda geçerli değildir.

Satın alınan emlakta kiracı varsa ne yapılabilir?

 • Gayrimenkulun sahibi, mülkü kullanma gereksiniminde ise, satın alma tarihinden itibaren bir ay içerisinde kiracıya durumu ihtarname ile bildirerek, satın alma tarihinden sonraki 6 ay içerisinde kiracıya tahliye davası açabilir. Bu mülkü, yeni satın alan kişi, eski sahibi ile kiracı arasında yapılmış sözleşmenin tüm hükümlerini de devralmış olur. Bunedenle kira sözleşmesinin sonunda ihtiyaç sebebi ile dava açma hakkına sahiptir. Fakat bu sürenin uzun olması durumunda, kanun bu süreyi beklemeden kiracıyını tahliye olması için 6 ay gibi bir süre tanımış ve bu sürenin sonunda tahliye davası açılabilmesini hükme bağlamıştır. Bunun için meskenin yeni sahibinin, gayrimenkulu satın aldığı tarihten itibaren bir ay içerisinde noter kanalı ile ihtar çekerek burayı satın aldığını, be meskene gereksinimi olduğunu, bu nedenle de bu tahliyenin istendiğinin bildirilmesi gerekir.

Yabancı uyruklular Türkiye'de gayrimenkul edinebilirmi?

2644 sayılı Tapu Kanunu’na göre, yabancı şahısların Türkiye’’de satış veya diğer yollarla gayrimenkul edinmeleri, mütekabiliyet (karşılıklılık) ve yasal sınırlamalara uygunluk koşullarının bir arada bulunmasına bağlıdır. Anayasa’nın 16. maddesine göre yabancıların gayrimenkul edinmeleri ve bunlar üzerinde yapacakları tasarruflar, uluslararası hukuka uygun olarak ve ancak yasayla sınırlanabilir. Karşılıklık esasına göre, bir yabancı ülke vatandaşının, Türkiye’’de gayrimenkul mal edinmesi, Türk vatandaşlarının da o ülkede gayrimenkul mal edinmesine kanunen izin verilmiş olması ve bu hakkın da fiilen uygulanabilmesidir. Buna göre, Almanya, ABD, Arjantin, Avustralya, Avusturya, Barbados, Belçika, Brezilya, Dominik, El Salvador, Fransa, Gabon, Guetamala, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İtalya, Kanada, KKTC, Kolombiya, Lüksenburg, Malavi, Mısır, Norveç, Orta Afrika, Panama, Peru, Somali, Şili, Tanzanya, Venezüella ve İsrail uyruklu şahısların Türkiye’’de gayrimenkul edinmesi serbesttir.

Arsa alırken nelere dikkat etmeliyim?

Öncelikle alınacak olan arsanın tapusunun olup olmadığına hisseli ya da müstakil tapulu olup olmadığına bakılır. Arsanın ait olduğu bölgenin Tapu Sicil Müdürlüğü’nden alınacak olan arsanın tapu kayıtlarında ipotek, haciz ya da kısıtlayıcı bir durum olup olmadığı kontrol edilir. Arsanın ait olduğu ilçe/belde varsa büyükşehir belediyesinden alınacak olan arsanın pafta, ada, parsel numaraları belirtilerek planlardaki durumu ve bölgenin jeolojik yapısı öğrenilir. Bilgiler tamamlanınca tapudan satış gerçekleşir. Noterden yapılan satışlar tapuda geçerli değildir.

Yeni bir konut alırken nelere dikkat edilmeli?

 • • Binanın projesi var mı?
  • Zemin etüdü yapılmış mı? (Zemin emniyet gerilmesi belirlenip katsayısına göre projesi yapılmış mı?)
  • Bina yapılırken deprem yönetmeliği dikkate alınmış mı? Hangi deprem yönetmeliğine göre yapılmış?
  • Projeler kim tarafından yapılmış ve bu projeler denetlenmiş mi?
  • Binanın ruhsatı, kullanım izni var mı?
  • Betonu elle karılarak mı, yoksa betoniyerle mi dökülmüş ya da hazır beton mu kullanılmış?
  • Yapının teknik uygulama sorumlusu kim, ilgili kişiler mi?
  • Kullanılan malzemeler standartlara uygun mu? Kum ve çakıl nereden gelmiş, kırma taş kullanılmış mı? (Deprem sonrasında binaların deniz kumuyla yapılması yanlış bir şey gibi gösterildi. Yanlış olan bu kuma kırma taş katmamaktır. Yoksa deniz kumu kullanılabilir.)
  • Yapıda kullanılan demirin özelliği nedir? Nervürlü mü, düz demir mi kullanılmış? Bu özellikler projeye uygun mu?
  • Bu demirler standartlara uygun mu?
  • Kullanılan betonun laboratuar deneyi var mı?
  • Proje ile yapı arasında paralellik sağlanmış mı?

Kiralama işleminde dikkat edilecek hususlar nelerdir?

Taşınmazını Kiraya Verecek Olan Kimseye Öneriler
1) Kira akdini düzenlemeden ve imzalamadan önce mutlaka bir avukata danışın.
2) Mutlaka tahliye taahhüdü alın: Tahliye taahhüdü kira akdinden sonraki tarihi taşımalıdır. Ancak mümkünse düzenleme ve tahliye tarihinin boş olması daha iyidir.
3) Tahliye tarihinde tahliye edilmezse cezai şart ödeneceğini belirtin.
4) Başkaca hususlar için de cezai şart öngörün ve cezai şartın miktarını ve her yıl için nasıl ve ne kadar artacağını açıkça belirtin.
5) Her ayın kirasının nasıl ve hangi adreste ödeneceğini açıkça belirtin.
6) Kiralardan birisinin ödenmemesi veya geç ödenmesi halinde tüm kira alacaklarının muaccel olacağını kira sözleşmesine yazın.
7) Her yıl için ayrı ayrı senet alın, kiralar ödendikçe senetleri iptal edersiniz.
8) Mutlaka nakit teminat alın ve kefil isteyin. Teminat olarak nakit yerine senet alıyorsanız, düzenleme tarihi ve miktarı boş olsun, ayrıca nama yazılı değil hamiline olsun.
9) Kira artış oranını net olarak, hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde belirtin.
10) Kira süresi sonunda anahtarın ve kiraya konu yerin bir tutanakla teslim edilmesi gerektiğini yazın.
11) Kiralanan yerde bulunan demirbaşları markaları ve modelleri ile beraber kira sözleşmesine yazın. Kiralananda yapılacak tadilatların kira süresi sonunda aynen bir bedel ödenmeden kiralayana kalacağını belirtin. Konut kiralarında belirli bir süre önceden ihtarname çekmezseniz kiranın kendiliğinden yenilenmiş sayılacağını ve tahliye ettiremeyeceğinizi unutmayın.

Kiracıya Öneriler
Kiralayacağınız konutu mutlaka yerinde görün, çevresine, o bölgedeki sosyal ve ekonomik yaşama dikkat edin. İşyerinize ulaşım imkânlarını araştırın. Hatta gerekirse işyerinize ulaşımı deneyin. Okula gidecek çocuklarınız varsa, eğitim imkân ve kalitesini araştırın. Okula ulaşım imkânlarına bakın. Evin mut¬laka içine bakın. Manzarasına bakın. İçinde kırık ve tamiri gereken yerler varsa ev sahibine bunları tek tek belirtin. Gerekirse tamiratı ev sahibinin yaptır¬masını veya sizin tarafından kiradan düşmek kaydıyla yapılacağını belirtin. Yazılı bir kira sözleşmesi mutlaka yapın. Bu sözleşmenin imzalı bir örneğini kira süresince mutlaka saklayın.

Ev sahibine ulaşabileceğiniz adres ve telefonları alın. Kira sözleşmesinin tapuya şerh edileceği yönünde sözleşmeye hüküm koymakta yarar vardır. Kirayı tapuya şerh ettirmek sizi taşınmazın satılması halinde yeni alıcıya karşı koruyacaktır. Gayrimenkul satılsa dahi tahliye zorunda kalmazsınız.

Adresimiz

Merkez Mah., 19 Mayıs Cad. Adnan Menderes İş Merkezi, 41650 Gölcük/Kocaeli

Telefon Numaralarımız

0530 933 36 46 Whatsapp: 0530 933 36 46

Çalışma Saatlerimiz

7/24 Sizler için Açığız.

Milartsware 2024 All rights reserved. Terms of use and Privacy Policy